1

Πρόσκληση προμηθευτών για υποβολή προσφοράς για την εργασία «Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων 2018

προσκηση προμηθευτώνγια υποβολή προσφοράς για την εργασία Περισυλλογή και διαχείρηση αδεσποτων ζωων 2018