Πρόσκληση προμηθευτών για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια “Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας”

Πρόσκληση προμηθευτών για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια
Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου