1

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή εργασίας «Καταπολέμηση κουνουπιών στο ρέμα Πικροδάφνης και στα φρεάτια ομβρίων».

Πρόσκληση υποβολής προσφορών ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2018