1

Πρόσκληση για τον ορισμό εκπροσώπου στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Δήμου Π. Φαλήρου

Δείτε την πρόσκληση εδώ…