1

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς Αυτόματο πότισμα

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή εργασίας

Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος (συμπ. ανταλλακτικών και αναλωσίμων)