1

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας ( σακούλες)

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας ( σακούλες)

Ημ/νια  διενέργειας  8-3-2018

 

 

Περίληψη Διακήρυξης  εδώ..…….

Διακήρυξη  συνοπτικού διαγωνισμού …………………….