Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλισμού και Προμήθεια μηχανημάτων έργου και λοιπού εξοπλισμού

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλισμού και Προμήθεια μηχανημάτων έργου και λοιπού εξοπλισμού προϋπολογισμού: 115.967,74€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 143.800,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

145-2020 διακηρυξη 20PROC007156530

Περίληψη Διακ  20PROC007147905