Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2020-2022

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2020-2022 προϋπολογισμού: 402.764,52€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 499.428,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

Περιλ Διακ Καυσιμα 2020-22 20PROC007967750

Διακήρυξη Καύσιμα 2020-22

Οικονομικη προσφορα σε μορφη word