Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας προϋπολογισμού: 200.000,00€ πλέον ΦΠΑ24% και 13% , συνολικά 246.222,29€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

116-2021 Διακηρυξη ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 21PROC008511218_signed

Περιλ Διακ Εξοπλ Παραλιας 2021 21PROC008508251_signed