Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Αλλαγή χλοοτάπητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Αλλαγή χλοοτάπητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ  του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 72.574,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά 89.991,76, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)