Προήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθειας οδικού εξοπλισμού ασφάλειας

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια οδικού εξοπλισμού ασφάλειας προϋπολογισμού: 25.806,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 31.999,44€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

Διακηρυξη 302-2020 Συνοπτ Οδικος εξοπλ ασφαλ 2020 20PROC007623182 

Περιληψη Διακυρηξης Οδικος εξοπλ ασφαλ 2020 20PROC007622982