Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)στο Δήμο Π. Φαλήρου

image_pdfimage_print

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την για την παροχή υπηρεσιών: Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)στο Δήμο Π. Φαλήρου προϋπολογισμού: 55.000,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 68.200,00€,

H προμήθεια χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020-2021, από ίδιους πόρους, ΚΑ: 15-6117.007. Εφόσον εγκριθεί χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, Άξονας Προτεραιότητας 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί κατά 48.000,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 59.520,00 από πόρους του Πράσινου Ταμείου και τα υπόλοιπα από ίδιους πόρους στον ανωτέρω ΚΑ

(πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

Δείτε και συνημμένη διευκρίνιση παρακάτω

Περιληψη Διακυρηξης ΣΦΗΟ 2020 20PROC007972596

Διακηρυξη 419 -2020 ΣΦΗΟ 2020 20PROC007972616  

Πρακτικο διευκρινήσεων ΣΦΗΟ 2020a