«Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου» 2015

ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου» (ΠΟΑΚΕ)

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2015 (ΈσοδαΈξοδα)

Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2015