1

“Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου” 2016

ΝΠΔΔ “Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου” (ΠΟΑΚΕ)

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2016 (Έσοδα – Έξοδα)

Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2016