«Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου» 2016

ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου» (ΠΟΑΚΕ)

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2016 (Έσοδα – Έξοδα)

Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2016