Πράσινο

Φυτεύσεις

Οι φυτεύσεις γίνονται σε πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, με συμπληρωματικά και νέα φυτά, καθώς επίσης και στα προαύλια των σχολείων του Δήμου μας. Χρησιμοποιούμε φυλλοβόλα και αειθαλή φυτά σε αναλογία κατάλληλη ώστε να εξυπηρετεί το αισθητικό και λειτουργικό μέρος της φύτευσης.
Τα φυτά είναι εύρωστα και κατάλληλα στο να αντέχουν στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Επίσης, είναι ανθεκτικά σε προσβολές από έντομα και μύκητες.

Ανάπλαση Χώρων-Περιποίηση Χώρων Πρασίνου

Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης, σε μικρούς ή μεγάλους χώρους π.χ. από μία νησίδα μέχρι ένα μεγάλο πάρκο.
Σκοπός είναι η αισθητική και η λειτουργική ανάδειξη του χώρου, επιλέγοντας συγκεκριμένα φυτά -λαμβάνοντας υπόψη τα καλλωπιστικά τους χαρακτηριστικά ( χρώμα-σχήμα-υφή), σε συγκεκριμένες θέσεις.

Άλλες Μελέτες

Κυρίως όσον αφορά στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση προσβολών των δένδρων και των επιφανειών με χλοοτάπητα από διάφορες ασθένειες (βαμβακίαση, πευκοκάμπια, μύκητες χλοοτάπητα κ.α.)
Επίσης μελέτες για το ορθολογικό κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων ,όπως επίσης και γνωμοδοτήσεις μετά από αιτήματα δημοτών μας για την έγκριση ή μη της απομάκρυνσης δένδρων, καθώς και μελέτες για την προμήθειας υλικών όπως φυτά -φάρμακα-χώματα -υλικά άρδευσης κ.α.