Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου θεσμοθετήθηκε το καλοκαίρι του 2003 κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του Δημάρχου και λειτούργησε από τον Μάρτιο του 2004, οπότε και στελεχώθηκε αρχικά.
Η διεύθυνση περιλαμβάνει δύο τμήματα, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, των οποίων οι αρμοδιότητες είναι συντρέχουσες.

(α) Γενικές αρμοδιότητες:

1. Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και η εισήγηση προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της διεύθυνσης μας.

2. Η παρακολούθηση των νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων.

3. Μέτρα εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής του δήμου σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του.

(β) Ειδικές αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος:

1. Μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση και τη μόλυνση. Παράλληλα, παρακολουθεί τα ποσοστά ρύπανσης του θαλάσσιου ύδατος και την υφιστάμενη κατάσταση της παράκτιας ζώνης.

2. Ενημερώνει τους κατοίκους για τους τρόπους αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

3. Φροντίζει για την απεντόμωση – μυοκτονία δημοτικών χώρων και κτιρίων.

4. Εφαρμόζει πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών.

(γ) Ειδικές αρμοδιότητες Τμήματος Πρασίνου:

1. Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, καθαριότητας, φυτοπροστασίας.

2. Επιμελείται της ανάπτυξης φυτωρίου.

3. Παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες που αφορούν στη διαμόρφωση ανάπτυξη και συντήρηση πρασίνου.

4. Συντάσσει και εκπονεί Φυτοτεχνικές Μελέτες.

Τα περισσότερα από τα παραπάνω θέματα άπτονται άμεσα της καθημερινότητας και βέβαια τα απορρέοντα δικαιώματα ασκούνται από τους Δημότες καθημερινά. Πρέπει να τονίσουμε ότι τα αιτήματα των δημοτών ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό διασφαλίζοντας αφενός την εφαρμογή περιβαλλοντικών κανόνων και αφετέρου τη νομιμότητα των πράξεων.

Παράλληλα, ισχύει Κανονισμός Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος, ο οποίος ανανεώνεται και ανατροφοδοτείται με νεότερα στοιχεία και δεδομένα.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου συστήματος πληροφοριών, (G.I.S.), γίνεται:

(α) Αρχειοθέτηση υφιστάμενης κατάστασης – δημιουργία βάσεων δεδομένων,

(β) επεξεργασία και παρουσίαση αυτών σε θεματικούς χάρτες

με σκοπό την αξιοποίηση των στοιχείων αυτών για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών καθώς και τη διευκόλυνση του έργου της υπηρεσίας.

Ως φυσική συνέπεια θα είναι η καλλίτερη συνεργασία με άλλους ΟΤΑ και η βελτιστοποίηση του χρόνου λήψης αποφάσεων όσον αφορά στην εφαρμογή της πολιτικής της εκάστοτε διοίκησης του δήμου.

Σαν συμπέρασμα γενικού περιεχομένου θα τονίσουμε ότι:

(α) Δεν λησμονούμε ότι κάθε αρνητική ενέργεια μας υποθηκεύει το μέλλον και στρέφεται ουσιαστικά κατά των απόγονων μας.

(β) Πιστεύουμε ότι κάθε βελτίωση στο περιβαλλοντικό επίπεδο είναι αποτέλεσμα αμφίδρομης σχέσης με την ατομική παιδεία και τη γενικότερη κοινωνική συμπεριφορά όλων μας.

(γ) Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε όλοι ότι τα πραγματικά μας συμφέροντα διέρχονται μέσα από τις περιβαλλοντικές αρχές και όχι πάνω από αυτές.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Αντιδήμαρχος: Νικόλαος Ν. Γιάκοβλεφ

Προσωπικό Διεύθυνση:

Διευθυντής: Θεολόγη Αλεξάνδρα

Αν. Τμημ/χης Περ/ντος: Φύκιρη Αντωνία
Τμημ/χης Πρασίνου: Γεώργιος Σχίζας -Εργοδηγός

Γραφείο Γραμματείας Αντιδημάρχου: κ.Γκρέϊς Κωνσταντίνου
Τηλ. 213-2020297-8
Fax 213-2020296

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος
e-mail: prasino.dpf@palaiofaliro.gr