Μετεγγραφή

1. Αίτηση,

2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης,

3. Πιστοποιητικό Γέννησης από Μητρώα Αρρένων από το Δήμο που ζητείται η μετεγγραφή

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.