Αλλαγή Στοιχείων Λόγω Υιοθεσίας

1. Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου,

2. Έκθεση επίδοσης,

3. Πιστοποιητικό Παραίτησης Ενδίκων Μέσων,

4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης αρχική και με τα νέα στοιχεία λόγω υιοθεσίας

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης θετών γονέων και φυσικών γονέων (εάν είναι Έλληνες Υπήκοοι)


Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.