Σύμφωνο συμβίωσης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  • Συμβολαιογραφική πράξη
  • Ταυτότητες συμβαλλομένων
  • Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc)

Επίσης απαιτείται η παρουσία και των δύο συμβαλλομένων.