Μεταβολές Ληξιαρχικών Γεγονότων

image_pdfimage_print

1) Μεταβολή θρησκεύματος

Μεταβολή θρησκεύματος γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση του, το πιστοποιητικό του Λειτουργού που αναφέρει το δόγμα στο οποίο έχει πλέον εισχωρήσει.

Για αποποίηση θρησκεύματος ο ενδιαφερόμενος απευθύνετε στο Ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί η γέννησή του και με υπεύθυνη δήλωση απλοποιείτε του θρησκεύματος/+.

2) Αλλαγή ιθαγένειας

Η αλλαγή ιθαγένειας αφορά στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου και δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την ταυτότητά του.

Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και ισχύουν τα πρόστιμα (πέραν της 10ήμερης προθεσμίας – 30€ και πέραν της 90ήμερης – 60€).