ΠΡΟΣΟΧΗ – Διόρθωση Ληξιαρχικών Πράξεων

image_pdfimage_print

Για τη διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν στην ημερομηνία, ώρα και τόπο του βεβαιωμένου γεγονότος απαιτείται Δικαστική Απόφαση.

Για σφάλματα προφανώς εκ παραδρομής παρεισφρήσαντα στη ληξιαρχική πράξη με αποδεικτικά στοιχεία διορθώνονται με Εντολή Εισαγγελέα (με έγγραφα ή στοιχεία που αποδεικνύουν τα ορθά στοιχεία (όπως πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κτλ.).

Με εντολή Ληξιάρχου διορθώνονται σφάλματα που αφορούν μόνο σε τονισμό ή γραμματικούς κανόνες, με έγγραφα ή στοιχεία που αποδεικνύουν τα ορθά στοιχεία (όπως πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κτλ.).

Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικής πράξης;
Αρμόδια υπηρεσία για τη διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικής πράξης είναι το Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί το γεγονός.