Δικαιολογητικά δήλωσης μ2-διορθωσης-τακτοποιησης ημιυπαίθριων ή αυθαιρέτων χώρων

image_pdfimage_print
  1. Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου (σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή, αγοροπωλησία, αποδοχή κληρονομίας).
  2. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος και αντίστοιχος λογαριασμός ρεύματος κοινοχρήστων εφόσον υπάρχουν διαφορές σε αποθήκες ή γκαράζ.
  3. Φωτοτυπία βεβαίωσης για τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων ή αυθαιρεσιών N.3843/10, N.4014/11, N.4178/13, N.4495/17.
  4. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο εν απουσία ιδιοκτήτη.
  5. Αίτηση.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών ή υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο κατά περίπτωση.

 

Για την Αίτηση Διόρθωσης-Τακτοποίησης Ημιυπαίθριων Χώρων πατήστε εδώ

 

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020263, 264, 217, 260

         Email: tap@palaiofaliro.gr