Τέλος Παρεπιδημούντων

image_pdfimage_print

Δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/86 “περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος”
-Περιοδική ΦΠΑ
-Επιτυχής καταχώριση ΦΠΑ