Πιστοποιητικά που Χορηγούνται χωρίς Επιπλέον Δικαιολογητικά

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό Γέννησης για νόμιμη χρήση, για ταυτότητα,

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για νόμιμη χρήση, για μεταδημότευση,

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για τη Στρατολογία (μειωμένη θητεία) κατόπιν Υπεύθυνης Δήλωσης

5. Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας για διαβατήριο μέχρι 12 ετών (2 φωτογραφίες πρόσφατες και το παιδί στην υπηρεσία)

6. Πιστοποιητικό Γεννήσεως για Στρατιωτικές Σχολές βάσει υποδείγματος των Στρατιωτικών Σχολών

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020350 και 213-2020363.