Μεταδημότευση εν Χηρεία Συζύγων με Τέκνα ή Χωρίς Τέκνα

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου,

3. Βεβαίωση διετούς κατοικίας που εκδίδεται απο το Δημοτολόγιο

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.