Μεταδημότευση Διαζευγμένων Συζύγων με Ανήλικα Τέκνα

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου,

3. Απόφαση Πρωτοδικείου για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων, τα οποία ακολουθούν τη δημοτικότητα του γονέα που έχει την επιμέλειά τους,

4. Βεβαίωση διετούς κατοικίας  που εκδίδεται απο το Δημοτολόγιο


Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.