1

Γραφείο εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Από τον Νοέμβριο του 2019 λειτουργεί στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου το γραφείο εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας, του περιβάλλοντος και η βελτίωση του προβλήματος χώρου στάθμευσης.

Η διαδικασία περισυλλογής ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας  όπως ορίζεται από το Π.Δ. 116/2004 έχει ως εξής:

  • Υπάλληλοι του Δήμου, έπειτα από επόπτευση, καταγράφουν το όχημα και μετά από 30 ημέρες (για παράνομη στάθμευση, ΚΟΚ αρθ. 34) ή μετά από 90 ημέρες τοποθετείται σε αυτό αυτοκόλλητη ειδοποίηση απομάκρυνσης.
  • Αν το όχημα φέρει πινακίδες αποστέλλεται έγγραφη ειδοποίηση βάσει των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο Υπουργείο Μεταφορών.
  • Σε διάστημα 15 ημερών, η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώσει την Ασφάλεια για την διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περιπτώσεων κλοπής, κατάσχεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Ενημερώνει επίσης το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Μεταφορών.
  • Το όχημα, απομακρύνεται μετά την πάροδο 45 ημερών, από την τοποθέτηση του ειδικού σήματος.

Επισημαίνεται πως:

α) Το όχημα που φέρει πινακίδες ακόμα και αν έχει πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένο, αν είναι σταθμευμένο στο ίδιο σημείο πάνω από 30 ημέρες (σε παράνομη στάθμευση) ή 90 ημέρες, θεωρείται εγκαταλελειμμένο και απομακρύνεται.

β) Μετά την τοποθέτηση της αυτοκόλλητης ειδοποίησης στο όχημα ακόμα και αν αυτή αφαιρεθεί η διαδικασία για απομάκρυνση δεν σταματάει και στις 45 ημέρες το όχημα θεωρείται εγκαταλελειμμένο και απομακρύνεται. 

Γ) Εάν κάποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί, για συναισθηματικούς ή προς λόγους, να κρατήσει το όχημα του, χωρίς να το κινεί ή έχει καταθέσει πινακίδες υποχρεούται να το έχει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου – κατόπιν συναίνεσης του τελευταίου.

 

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που περισυλλέγονται από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, οδηγούνται προς ανακύκλωση.

            Γραφείο Εγκαταλειμμένων Οχημάτων: 213 20 20 298