1

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

για ενήλικες γυναίκες και άνδρες,
τόποι διδασκαλίας στα Πολιτιστικά Κέντρα Λητούς 4, Ηχούς 26, Αγ. Βαρβάρας 24, Σολωμού 40,
υπεύθυνος Καρφής Γιάννης