1

Τμήμα εκμάθησης κιθάρας-μπουζουκιού

 για παιδιά από 7 ετών έως και ενήλικες 25 ετών,
τόπος διδασκαλίας Αθλητικό Κέντρο,
υπεύθυνος κ. Νικολάου Κωνσταντίνος