Τμήμα εκμάθησης κιθάρας-μπουζουκιού

 για παιδιά από 8 ετών έως και ενήλικες 30 ετών,
τόπος διδασκαλίας Αθλητικό Κέντρο,
υπεύθυνος κ. Νικολάου Κωνσταντίνος