1

Γυμναστικός Αθλητικός Όμιλος Χειμερινών Κολυμβητών