Πλήρωση τριάντα εννέα (39) θέσεων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την καθαριότητα σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2023-2024

image_pdfimage_print

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα εννέα (39) θέσεων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου διδακτικού έτους 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την με αρ. πρωτ. Ανακοίνωσης 20272/28.07.2023 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  και να την υποβάλλουν  ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής  ξεκινάει το Σάββατο 29.07.2023 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11.08.2023.

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 20272/28.07.2023

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

Παράρτημα για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων

Επισημαίνουμε ότι ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μόνο η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των οικείων υπηρεσιών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία.