Πλήρωση πέντε (5) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

image_pdfimage_print

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ. 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΧΟ2 ΔΕ/ΥΕ.

Παράρτημα Ανακοινώσεων με σήμανση έκδοσης “10-06-2021”.

Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «07-04-2023».

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ* – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Αναφορικά με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής της υπ  αρ.  ΣΟΧ  1/2023 Ανακοίνωσης  μας , σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του  ν. 4765/2021 « ..Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται στον φορέα, εντός της ορισθείσας από τον οικείο φορέα προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων απαγορεύονται οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες.

Η ημέρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες, συμπίπτει  με το ως άνω χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ως εκ τούτου η σχετική διαδικασία αναστέλλεται μέχρι και την 01/01/2024, ημερομηνία εγκατάστασης των αιρετών οργάνων.

Κατόπιν της ως άνω αναστολής και με την επιφύλαξη ακύρωσης του διαγωνισμού, λόγω λήξης της Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής αριθμ. 33/2006, για τη νέα ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και της περίπτωσης ακύρωσης του διαγωνισμού, θα εκδοθεί νεότερη Ανακοίνωση.