1

Πλήρωση δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση δυο (2) θέσεων ( ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και ΤΕ Νοσηλευτών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά  είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Τ.Κ. 17562 Παλαιό Φάληρο.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής  ξεκινάει τη Τετάρτη 01.12.2021 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10.12.2021.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων παρακαλείσθε όπως συμπληρώνετε στο θέμα του e-mail το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2021

Έντυπο αίτησης

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου