1

Πίνακας επίσημων αποτελεσμάτων (συνδυασμών και υποψηφίων) Δημοτικών Εκλογών 2019

Δείτε τα αποτελέσματα όπως αυτά ανακοινώθηκαν
από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών