Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού «Προμήθεια Σπόρων, Φυτών, Δενδρυλλίων»