1

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού “Συντήρηση πρασίνου Δήμου”

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

“Συντήρηση  πρασίνου Δήμου 2017”