Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού

image_pdfimage_print

15306_A3004-Plan A’ ypo A3004-Plan A’ ypo (1) Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας
και υπέργειου χώρου γραφείων καθαριότητας και χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς στο ο.τ. 381

Τεχνική Έκθεση
Τεύχος Στατικών Υπολογισμών (1/2)
Τεύχος Στατικών Υπολογισμών (2/2)
Σχέδια:  s01 s02 s03 s04 s05 s06 s07 / sk01 sk02 sk03
Τεύχος Υπολογισμών Προσωρινής Αντιστήριξης
Κάτοψη Α Υπογείου
Κάτοψη Β’ Υπογείου
Κάτοψη ισογείου και περιβάλλοντος χώρου
Κάτοψη Δώματος
Τομή b-b
Τομή c-c
Όψη 1 – Όψη 2
Όψη 3_

ΤΕΥΔ-Word