1

Παρουσίαση του Δήμου Π.Φ. για τη δράση Smart Bear στα πλαίσια του συνεδρίου HealthITconference2020