Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων εργασίας

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν , και δυσχέραναν την απρόσκοπτη ηλεκτρονική αποστολή των  αιτήσεων συμμετοχής των πολιτών για την πλήρωση θέσεων εργασίας διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,

ανακοινώνει,

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 9/4/2020 και ώρα 16:00. Η ως άνω παράταση ισχύει μόνο για όσους προσπάθησαν την αποστολή αίτησης και δικαιολογητικών εμπρόθεσμα (μέχρι Δευτέρα 6/4/2020 ). Η νέα αίτηση, θα πρέπει να συνοδεύεται επιπλέον, με προώθηση του μηνύματος της ανεπιτυχούς παράδοσης της αρχικής αίτησης και θα γίνει δεκτή μόνο με την ύπαρξη αυτού.