Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου

image_pdfimage_print

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην με αρ. 28430/15.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟΓΘΩΞΕ-ΤΩΤ) Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη –Δημοσιογράφου έως τη Δευτέρα 29.11.2021.

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ