ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΑΙΓΙΔΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου παραχωρεί την αιγίδα του σε επιλεγμένες δράσεις, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από φορείς με αντικείμενα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και άπτονται των γενικότερων στόχων του για την ενίσχυση πρωτοβουλιών και δράσεων που αφορούν στο κοινωνικό έργο του Δήμου, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στο περιβάλλον και όποια άλλη δράση κριθεί χρήσιμη για τους δημότες.

Με τον όρο «δράση» νοείται μια ευρεία σειρά δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών, διοργανώσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν  στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

Με τον όρο «Αιγίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου» νοείται η παραχώρηση ηθικής στήριξης του Δήμου σε δράσεις, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ψηφισθέντα κανονισμού.

Το λογότυπο του Δήμου παραχωρείται στους αιτούντες μετά την εξέταση του αιτήματος και ανάλογα με το περιεχόμενο των δράσεων και η τελική απόφαση, περί παραχώρησης ή μη της αιγίδας, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου.

Η υπογεγραμμένη και πλήρως συμπληρωμένη αίτηση αποστέλλεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου προς έγκριση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol.dpf@palaiofaliro.gr.

 

 

Για τον Κανονισμό  Παραχώρησης Αιγίδας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου  πατήστε  Εδώ

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε Εδώ

Για ενημέρωση αναφορικά με τα θέματα και τις αρμοδιότητες των Δημοτικών Συμβούλων πατήστε Εδώ