Παλιότερες Αναρτήσεις

image_pdfimage_print

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 20-07-2015
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 09-06-2015
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 13-05-2015
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 02-04-2015
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 16-03-2015
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
2ης συνεδρίασης 10-03-2015
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
1ης συνεδρίασης 10-03-2015
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 19-02-2015
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 17-02-2015
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 05-12-2015
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 (ένα) φυσικό πρόσωπο, Μαέστρο,
για την κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία
« Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο ΔήμουΠαλαιού Φαλήρου »,
που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, με αντικείμενο τη δημιουργία δύο χορωδιών
( Ενηλίκων και Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας ) και τη διεύθυνση αυτών

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 27-11-2014
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 07-11-2014
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Εξουσιοδότηση
υπογραφών ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 26-09-2014
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 06-08-2014
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 23-07-2014
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 14-07-2014
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 25-06-2014
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 26-03-2014
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 12-03-2014
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων 18ης
συνεδρίασης 20-11-2013
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων 17ης
συνεδρίασης 13-11-2013
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων 16ης
συνεδρίασης 09-10-2013
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων 15ης
συνεδρίασης 09-10-2013
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 25-09-2013
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 18-09-2013
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 04-09-2013
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 17-07-2013
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 05-07-2013
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 19-06-2013
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση
Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 15-05-2013
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 17-04-2013
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 13-03-2013
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 19-12-2012
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων συνεδρίασης 10-12-2012
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων συνεδρίασης 31-10-2012
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων συνεδρίασης 17-10-2012
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων συνεδρίασης 03-10-2012
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων συνεδρίασης 26-09-2012
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων συνεδρίασης 25-7-2012
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 17-7-2012
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων συνεδρίασης 25-4-2012
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων συνεδρίασης 27-4-2012
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων συνεδρίασης 16-5-2012
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ

Ανακοίνωση

Πίνακας θεμάτων
συνεδρίασης 25-6-2012
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟ.Α.ΚΕ