Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Παλαιού Φαλήρου

image_pdfimage_print

Με απόφαση του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλου, από τις 2/9/2022, έχει ορισθεί  έμμισθος  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ για την περίοδο 2/9/2022 έως 31/12/2023  ο  κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, με τις εξής αρμοδιότητες:

α.Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών πλην του τμήματος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής

β. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

γ. Δ/νση Δημοτικών Προσόδων πλην του τμήματος Δημοτικού Νεκροταφείου.

δ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή τους.

Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ότι όταν ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ , ως αναπληρωτής του.

Επίσης με απόφαση του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλου, ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι με θητεία από 9-9-2022 έως 31-12-2023, οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας καθώς και οι αρμοδιότητες τους :

  1. Έμμισθος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

α. Αρμοδιότητες Τμήματος Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Σχολικού Αθλητισμού, πλην των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και των Κ.Α.Π.Η.

β. Εποπτεία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Συσσιτίου.

γ. Εποπτεία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ).

δ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων

για την τέλεσή τους.

  1. Έμμισθoς ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ : κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ

α. Εποπτεία Κέντρου Κοινότητας, Κέντρου άνοιας και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

β. Εποπτεία και συντονισμό των Δημοτικών Ιατρείων, των δομών υγείας και προγραμμάτων υγείας.

γ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή τους.

3.Έμμισθος  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ

α. Αρμοδιότητες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, πλην της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

β. Οδική ασφάλεια δημοτικού δικτύου.

γ. Οργάνωση , εποπτεία και συντονισμό των εκδρομικών εκδηλώσεων που αφορούν στα Κ.Α.Π.Η.

δ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή τους.

  1. Έμμισθος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ : κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ

α. Αρμοδιότητες Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου – Φροντίδα αδέσποτων ζώων.

β. Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

γ. Διαχείριση και περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

δ. Εποπτεία εργασιών καθαρισμού- απολύμανσης κατοικιών, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

ε. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή τους.

  1. Έμμισθος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΗΣ : κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΕΛΛΟΣ

α. Αρμοδιότητες Δ/νσης Καθαριότητας, πλην της υπηρεσίας διαχείρισης και περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

β. Εποπτεία ηλεκτροφωτισμού, στόλου οχημάτων και μηχανημάτων.

γ. Εποπτεία για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών.

δ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή τους.

  1. Άμισθος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ : κα ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

α. Εποπτεία, συντονισμό και εκπόνηση σχεδίων της δράσης ” Τουρισμός και Ναυτιλία & ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου”.

β. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή τους.

  1. Άμισθος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, Κ.Ε.Π ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞ/ΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ

α.Εποπτεία σε θέματα παρακολούθησης και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

β. Αρμοδιότητες Δ/νσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

γ. Εποπτεία και συντονισμό της δράσης «ανάπτυξη ψηφιακής πολιτικής».

δ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή τους.

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 9/9/2022