Οικονομική Επιτροπή 2021

α/α Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων ΟΕ
1 22.01.2021 22.01.2021
2 02.02.2021 02.02.2021
3 12.02.2021 12.02.2021
4 23.02.2021 23.02.2021
5 05.03.2021 05.03.2021
6 11.03.2021 11.03.2021
7 17.03.2021 17.03.2021
8 18.03.2021 18.03.2021
9 31.03.2021 31.03.2021
10 13.04.2021