Νέα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα σύντομα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Την ένταξη και χρηματοδότηση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με 379.918 € για την υλοποίηση του προγράμματος «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας», πέτυχε η Δημοτική Αρχή της πόλης.

Η πρόταση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου που εγκρίθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αφορά στην προμήθεια 45 ηλεκτρικών ποδηλάτων και την εγκατάσταση 7 σημείων φόρτισής και στάθμευσής τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Δημότες, κατοίκους και επισκέπτες της πόλης μας.

Στη μελέτη περιλαμβάνεται επίσης η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος για τον Δήμο μας, που θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Το σύστημα θα δίνει στους πολίτες την δυνατότητα να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης και φόρτισης, τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 21/4/2022