Κλήρωση ΜΗΜΕΔ για ηλεκτρονικό διαγωνισμό

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΜΗΜΕΔ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 19-9-2018