1

Κλήρωση μέσω ΜΗΜΕΔ για δημοπρασία έργου

Κλήρωση μέσω ΜΗΜΕΔ για τη δημοπρασία του έργου:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ