1

Κλήρωση διαγωνισμού έργου μέσω ΜΗΜΕΔ

Κλήρωση της Επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2019 μέσω ΜΗΜΕΔ