1

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί η πρόσκληση προς τους υποψήφιους ωφελούμενους, για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του έργο “Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων”.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 250 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και στη μείωση της επισφάλειας των θέσεων εργασίας.

Το έργο υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».